Số chủ nguồn chất thải nguy hại

Công ty môi trường Envid tư vấn miễn phí lập sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại và hỗ trợ pháp lý tối đa cho doanh nghiệp. Tel: 0936 738 369


Thủ tục đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Trước tiên bạn phải hiểu rõ sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại là gì. Đó là hồ sơ quan trọng và rất cần thiết cho một doanh nghiệp có lĩnh vực hoạt động liên quan các loại chất thải ví dụ như: dầu nhớt, bóng đèn, mực in, pin ắc quy…. Để làm cơ sở báo cáo lên sở tài nguyên môi trường để kiểm soát được lượng chất của công ty để có biện pháp xử lý hợp lý.