Giấy phép xả thải

Công ty môi trường Envid tư vấn miễn phí lập hồ sơ xin giấy phép xả thải và gia hạn xả thải cho doanh nghiệp. Tel 0936 738 369


Hướng dẫn lập đề án xả nước thải vào nguồn nước

Mẫu số 02/XNT Hướng dẫn lập đề án xả nước thải vào nguồn nước (Đối với trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước nhưng chưa có công trình xử lý nước thải và giấy phép xả nước thải vào nguồn nước), Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.


 

Hướng dẫn lập hồ sơ xin giấy phép xả thải vào nguồn nước

Xin giấy phép xả thải là quá trình lập báo cáo phân tích, đánh giá, ảnh hưởng của xả nước thải đến môi trường nước tiếp nhận (nguồn nước) từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp về công nghệ, quản lý nhằm đảm bảo nước thải trước khi xả thải nguồn nước phải đảm bảo Quy chuẩn Việt Nam (tùy theo nguồn nước tiếp nhận.


 

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước

Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải


 

Tư vấn lập báo cáo tình hình xả thải vào nguồn nước

Năm 2015 là 1 năm đầy biến động của doanh nghiệp trên cả nước bởi những thay đổi về luật bảo vệ môi trường hàng loạt các thông tư, nghị định quy định các vấn đề liên quan đến hồ sơ môi trường của doanh nghiệp trong đó việc lập báo cáo tình hình xả thải vào nguồn nước là 1 trong những hồ sơ cần thiết phải làm đối với những doanh nghiệp có lượng nước thải thải ra môi trường nhiều.


 

Tư vấn thủ tục xin gia hạn giấy phép xả thải vào nguồn nước

Sau 1 thời gian hoạt động công ty bạn đã hết hạn giấy phép xả thải bạn phải tiến hành thực hiện lập hồ sơ xin gia hạn giấy phép xả thải để tránh trường hợp bị xử phạt khi các cơ quan môi trường kiểm tra.