Giấy phép khai thác nước ngầm

Công ty môi trường Envid tư vấn miễn phí lập hồ sơ xin giấy phép khai thác nước ngầm và hỗ trợ pháp lý tối đa cho doanh nghiệp. Tel 0936 738 369.


Thủ tục xin giấy phép khai thác nước ngầm với chi phí rẻ

Thống kê những phản hồi của khách hàng về hồ sơ môi trường chúng tôi thấy rằng các doanh nghiệp có rất nhiều thắc mắc về việc cấp mới và gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm. Chúng tôi viết bài này, hy vọng sẽ giúp các doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về những thông tin cần thiết trong thủ tục xin giấy phép khai thác nước ngầm.


 

Thủ tục lập hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm

Các đối tượng phải xin gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm

Tất cả các doanh nghệp trong và ngoài nước hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ có nhu cầu khai thác sử dụng nguồn nước ngầm. Các cơ sở, doanh nghiệp có sử dụng nước ngầm hoặc công trình khai thác nước ngầm mà chưa đăng ký giấy phép khai thác nước ngầm.