Đánh giá tác động môi trường

Công ty môi trường Envid tư vấn miễn phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường DTM cho doanh nghiệp hỗ trợ pháp lý tối đa. Tel 0936 738 369


Tư vấn lập đtm cho dự án thi công tuyến đường giao thông

Dự án xây dựng tuyến đường là phù hợp với thực trạng kinh tế và xã hội của đất nước ta.  Khi tuyến đường được đưa vào sử dụng sẽ đem lại nhiều lợi ích cả về mặt kinh tế, chính trị và xã hôi cho đất nước. Nhìn chung, ảnh hưởng của các tác động trên là không lớn do đây chỉ là các tác động ngắn hạn lại được phát tán trong một môi trường thoáng. Nhưng cần chú ý tới các biện pháp giảm thiểu ở những điểm nhạy cảm.


 

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bệnh viện 2015

Đầu năm 2015 Bộ Tài Nguyên Môi Trường đã ban hành nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án xây dựng bệnh viện như: Dự án xây dựng cơ sở khám chữa bệnh quy mô từ 500 giường bệnh trở lên (trừ trường hợp do Bộ Y tế cấp quyết định phê duyệt dự án đầu tư)


 

Tư vấn lập đtm bổ sung và báo cáo hoàn thành đtm toàn quốc

Bạn đang có nhu cầu mở rộng nâng cấp quy mô hoạt động, diện tích sử dụng mà trước đó bạn đã có hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường thì bây giờ bạn phải lập đtm bổ sung nộp lên cơ quan chức năng có thẩm quyền tương ứng với quy mô mở rộng của bạn.


 

Tư vấn lập đtm cho các dự án về xây dựng công trình

Việc lập đtm là 1 công việc không hề đơn giản bởi sự phức tạp từ các bước từ tham vấn ý kiến cộng đồng, viết hồ sơ, trình lên cơ quan chức năng đến các quy định đối với người lập báo cáo đtm là phải có chứng chỉ về đtm.


 

Lập đtm dự án xây dựng bến xe khách nhà ga đường sắt

Bạn đang có dự định mở 1 bến xe để kinh doanh hoạt động nhằm phục vụ nhu cầu của mọi người ngoài việc có đầy đủ giấy tờ liên quan để được phép hoạt động thì bạn cần phải có đầy đủ bộ hồ sơ môi trường ví dụ như báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

Lập đtm dự án sản xuất gia công thiết bị linh kiện điện tử

Điện, điện tử là một trong những lĩnh vực được chú trọng nhất của đất nước Việt Nam chúng ta bởi tính quan trọng của nó là bất kỳ lĩnh vực nào hoạt động bắt buộc phải có sử dụng. Chính vì thế, việc mở rộng mối quan hệ của nhà nước ra khắp 5 năm châu đã tạo điều kiện cho khá nhiều doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vốn đầu tư của các nước trên thế giới.


 

Thông tư 27/2015/TT-BTNMT quy định lập đtm kế hoạch bvmt

Thông tư 27/2015/TT-BTNMT quy định và hướng dẫn về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.